رویدادها
پیوندها
خبرها و اطلاعیه ها
بازديد رياست محترم جمهوري جناب آقاي دكتر روحاني

بازديد رياست محترم جمهوري جناب آقاي دكتر روحاني از طرح استفاده از نانو رس جهت مبارزه با ريزگردها و دستگاه تونل باد دانشگاه آزاد اسلامي

ارائه ندادن اظهارنامه، تراز نامه،

ارائه ندادن اظهارنامه، تراز نامه، حساب سود و زیان، دفاتر و اسناد و مدارک در دوره فعالیت موجب محرومیت از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد شد.

شرکت های مستقر در مرکز رشد

شرکت دابا زرین

نرم افزار

شرکت تراشه ی الماس

تولید تابلوهای برق

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد می باشد.